حوادث جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان در ۲۵ روز ۴۲ کشته داشت...


تصادفات رخ داده در ۲۵ روز شهریور در مسیرهای جنوبی این استان ۴۲ کشته و ۱۷۳ زخمی برجا گذاشته است

تنها بندراقیانوسی ایران نیازمند ایجاد۹۹۰ کیلومتر آزادراه است...


بندر راهبردی چابهار بعنوان تنها بندر اقیانوسی ایران نیازمند ایجاد ۹۹۰ کیلومتر آزاد راه برای تاثیرگذاری در اقتصاد و توسعه سیستان وبلوچستان و کشور است

امام حسین رضی الله عنه


چه بگویم که قلبم آکنده از اضطراب و نگرانی و شرمندگی و ناتوانی است و قلم در دستم حیران و بهت زده، که درباره ی شخصیتی مانند شخصیت حسین (رض) چه کلماتی را به رشته تحریر در آورم که در خور مقام و منزلت او باشد، چون حسین (رض) شخصیتی است مهم و حساس، چرا که از سویی به این شخصیت والا امید بسته شده و مایه شادی است، و از سویی دیگر شخصیت حسین (رض) با غم و اندوه جانکاه همراه است.

معاون اول رئیس جمهور برای بررسی مسائل و مشکلات به استان سیستان و بلوچستان سفر می‌کند...


در آینده نزدیک معاون اول رئیس جمهور و بهمراه تعدادی از وزرای مرتبط با مسئله خشکسالی و ستاد بحران به استان سفر خواهند کرد

قصرقند و دلگان پیشرو در پوشش سنتی کارمندان


سیستان و بلوچستان نیز استان دیگری است که بانوان کارمند آن در برخی از ادارات ، نهادها و سازمان‌ها با لباس سنتی و بومی در محل کار خود حاضر می‌شوند.