علیرضا قاسمی گفت: تا پایان سال مالی ۹۹ طرح آبرسانی به ۲۶ روستا در شهرستان‌های سراوان،سوران و مهرستان در قالب پویش “الف ب ایران” به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش سنت نیوز، علیرضا قاسمی، مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نشست بررسی طرح‌های آبفا که با حضور ملک فاضلی، نماینده‌ مردم سراوان، سوران و مهرستان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: طرح هایی از جمله مجتمع های آبرسانی ۱۰۰ روستایی سوران و ۳۱ روستایی دشت سراوان در این حوزه در دست اجراست و پس از ادغام شرکت‌های آبفای شهری و روستایی در راستای کاهش تنش های آبی در شهرستانهای سراوان و سوران اقدام های مثمری انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۲۶ روستا با جمعیت هشت هزار نفر تا پایان سال مالی ۹۹ از نعمت آب شرب بهره‌مند می شوند.
قاسمی از طرح ها و برنامه های مطالعه شده جدید شامل مجتمع های آبرسانی بم پشت -کشتگان و آبرسانی به شهر سراوان و روستاهای بخش مرکزی و مهرگان از منطقه روتک خبر داد و گفت: این طرح‌ها آماده اجرا است و تاثیر بسزایی در رفع تنش های آبی منطقه دارند.