فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان گفت: حتی یک مورد کودک ربایی در زاهدان نداشته ایم و تمام اخبار موجود در فضای مجازی کذب محض است.


به گزارش سنت نیوز، سرهنگ عارف نژاد درباره اخبار منتشر شده در فضای مجازی پیرامون کودک ربایی در شهرستان زاهدان، بیان کرد: تمامی این اخبار را قویاً تکذیب کرده و اعلام می کنم که حتی یک مورد کودک ربایی در این شهرستان گزارش نشده و کسانی که این اخبار کذب را منتشر می کنند به دنبال القای ناامنی به مردم و برهم زدن نظم عمومی هستند.
شایان ذکر است طی روزهای گذشته برخی کانال های تلگرامی، اخباری مبنی بر افزایش کودک ربایی خصوصاً در حاشیه شهرستان زاهدان را منتشر کرده بودند که تکذیب شد.