آدرس کانال گروه اناشید ندای همدلان / شمس الدین سرودی

به گزارش سنت نیوز،

کانال گروه اناشید ندای همدلان / شمس الدین سرودی

◀️ نام کانال: گروه اناشید ندای همدلان / شمس الدین سرودی
? موضوع: #خواننده
?آی دی مدیر: —
? لینک عضویت: @nedayehamdelan