رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان گفت: برداشت آناناس از گلخانه ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چابهار آغاز شد

به گزارش سنت نیوز، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان گفت: برداشت آناناس از گلخانه ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چابهار آغاز شد.

میری با بیان اینکه برداشت آناناس تا اوایل مردادماه ادامه دارد افزود: نهال های آناناس برای اولین بار در کشور با همکاری معاونت باغبانی ، وزارت خانه ، موسسه تحقیقات باغبانی کشور و مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی منابع طبیعی در جنوب استان کشت شده است .

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان گفت: کار کاشت نهال های آناناس از بهمن ماه ۱۳۹۵ در دو مزرعه باهوکلات و ایستگاه آموزش کشاورزی چابهار آغاز شده است.