معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: طرح نظارتی و پایشی از روز امروز شنبه در سیستان و بلوچستان آغاز و کارت هایی که به صورت غیر مجاز سوخت دریافت می کنند شناسایی و باطل می شوند.

به گزارش سنت نیوز، محمد هادی مرعشی افزود: به منظور آرامش و تسهیل دریافت سوخت مصرف کنندگان طرح های خوبی در آینده برنامه ریزی و انجام خواهد شد.

معاون استاندار در ادامه بیان کرد: ۱۷۰ هزار کارت سوخت مهاجر از سال گذشته تاکنون با هدف نظارت و کنترل سوخت و همچنین جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی در جایگاه های سوخت در این استان باطل شده است .

مرعشی گفت: قاچاق سوخت یکی از موضاعات ویژه در این استان است که در این زمینه نشست ها و تصمیمات بسیاری اتخاذ شده است .

وی ادامه داد: صفوف طولانی در جایگاه های سوخت و نارضایتی مردم سبب شد تا نشست های متعددی برای ساماندهی این موضوع برگزار و تصمیمات مناسبی اتخاذ شود .

معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز بیان کرد: در ۲۵ ماه گذشته یک میلیون و ۲۱۹ هزار کارت سوخت وارد جایگاهای سوخت سیستان و بلوچستان شده و یک مرتبه سوخت دریافت کرده اند .

داوود عربعلی ادامه داد: سال ۹۷ بیشترین میزان ورودی کارت مهاجر در سیستان و بلوچستان را داشته ایم .

وی بیان کرد: آرامش اجتماعی اولویت شرکت پخش فرآورده های نفتی است .