آغاز عملیات تخلیه بزرگترین کشتی و اولین محموله ذرت در بندر چابهار


به گزارش سنت نیوز، چابهار یکی از شهر‌های جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان و تنها بندر اقیانوسی کشورمان است که در کرانهٔ اقیانوس هند قرار دارد.
لنگرگاه بندر چابهارقابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد واز مناطق آزاد بازرگانی ایران است.
بر اساس مطالعاتی که در گذشته انجام شده است و به تصویب رسیده است مبنای سرمایه گذاری قرارداد ۴ فاز برای توسعه بندر چابهارلحاظ شده است.
با عملیاتی شدن این ۴ فاز، ظرفیت این بندر استراتژیک به ۷۷ میلیون و۲۰۰ هزار تن می‌رسد.
قرار است راهبری یک فاز از ۴ فاز بندر شهیدبهشتی چابهار، توسط اپراتور هندی (IPGL) انجام شود.
این شرکت در بنادر هند و سایرکشور‌ها فعالیت اپراتوری داردطرح سرمایه گذاری هندی‌ها در زمینه تامین تجهیزات درقالب قرارداد ۱۰ ساله است.