رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از برگزاری مناقصه و شروع مرحله اول عملیات اجرایی بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی ایرانشهر خبر داد.

به گزارش سنت نیوز، دکترمحمدمهران امینی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفت:پس از کلنگ‌زنی بیمارستان عظیم و فوق تخصصی ایرانشهر خوشبختانه مناقصه مرحله اول عملیات اجرایی برگزار و شرکت برنده مناقصه مشخص گردید و طی هفته آتی جهت تحویل سایت بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی ایرانشهر و شروع پروژه اقدام خواهد شد.

دکتر امینی فرد افزود:مرحله اول اجرای این پروژه بزرگ شامل اجرای اسکلت است و باتوجه به اهمیت آن و پیگیری‌های انجام شده توسط دانشگاه و نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر و همچنین قول مساعد بنیاد برکت امیدواریم طی یک بازه زمانی ۳ ساله شاهد اتمام و بهره برداری از این پروژه عظیم باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفت: با احداث و تجهیز این پروژه عظیم علاوه بر ارائه خدمات نوین تخصصی و درمانی به شهروندان حوزه ایرانشهر، شاهد تحول شگرف در حوزه درمان بیماران و ارتقا قابل توجه شاخص تخت بیمارستانی منطقه خواهیم بود.