اولین اجلاس شورای وزرا، به ریاست آقای دکتر عبدالله عبدالله برگزار شد، ولی هنوز اعضای کابینۀ جدید انتخاب نشده اند و در نتیجه، این مجلس با حضور وزرای سابق، که فعلاٌ به حیث سرپرست وزارت های خود کار میکنند، صورت گرفت.

به گزارش سنت نیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ حکومت آیندۀ افغانستان، که نه بر اساس دموکراسی و آرای مردم، بلکه بر اساس کنار آمدن هردو کاندیدا، و بصورت مشترک ایجاد میشود، اولین اجلاس شورای وزرای خود را، تحت رهبری رئیس اجرائیه، یعنی دکتر عبدالله، برگزار کرد. در گفتگویی با آقای بکتاش سیاوش، نمایندۀ کابل در پارلمان افغانستان، از ترکیب آیندۀ این حکومت میپرسم و اینکه افغانستان با این حکومت جدید به کدام سمت روان خواهد شد.

آقای بکتاش سیاوش میگوید که هنوز مسئولین در مرحلۀ حرف قرار دارند و وارد مرحلۀ عمل نشده اند. سخنانی که با لحن شدید توسط آقای غنی ایراد شد، تنها حرف است و عملی به دنبال ندارد و همچنان، سخان آقای عبدالله. از سوی دیگر، چون آقای غنی اعلان کرده بود که همۀ وزرا را تبدیل میکند و اشخاص جدید را بجای آنان میگمارد، برای بررسی واقعی حکومت جدید، باید منتظر اجلاس وزرای بود، که در آن وزرای جدید حضور خواهند داشت.

در مورد اشخاصی که تا حالا انتخاب شده اند، علاوه بر آقای حنیف اتمر، آقای بکتاش سیاوش از آقای سلام رحیمی، رئیس دفتر جدید رئیس جمهور، آقای محمدی و آقای زاخیلوال یاد میکند، که انتخاب آنان نمایانگر این است، که تغیری نیامده است و این برای مردم میتواند نا امید کننده باشد.

گفتگو با بکتاش سیاوش، نماینده در پارلمان افغانستان