اولین جلسه ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان با ریاست استاندار برگزار شد.

به گزارش سنت نیوز، استاندار در این جلسه گفت: تدابیرلازم برای فعالیت ۲ هزار شعبه اخذ رای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سیستان و بلوچستان اندیشیده می‌شود .

موهبتی بیان کرد: تعامل میان فرمانداران با سایر اجزای مرتبط در برگزاری انتخابات، موجب کاهش آسیبها و ایجاد آرامش برای برگزاری انتخابات پرشور و حضور متنوع نامزدها می شود .

موهبتی افزود: تقویت زیرساختهایی مانند ارتباطات و فیبرنوری و نظارتی و حمایتی مرتبط با برگزاری انتخابات در استان ضروری است .

وی تاکید کرد: کمیته‌های چندگانه انتخابات سیستان و بلوچستان، لیست امور خود را در کنار کلیات انتخابات مدنظر قراردهند تا در روز برگزاری انتخابات، با هیچگونه خللی در سیانت از آراء مردم روبرو نشویم.