مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۹ کیلومتر شبکه گاز در شهرهای مختلف استان اجرا شده است.

به گزارش سنت نیوز؛ رضا پنجابی  متراژ کل شبکه اجرا شده در سطح استان را ۲ هزار و ۹ کیلومتر اعلام کرد و گفت: از این رقم، ۹۵۷ کیلومتر آن در زاهدان، ۳۷۷ کیلومتر درایرانشهر، ۲۴۶ کیلومتر در خاش و سیمان خاش، ۶۷ کیلومتر در زابل، ۶۱ کیلومتر بمپور، ۵۵ کیلومتر محمدان، ۴۷ کیلومتر بزمان و ۱۹۹ کیلومتر روستایی اجرایی شده است.
وی با اشاره به اجرای ۷۳۴ کیلومتر از کل شبکه کار شده در استان از ابتدای سال جاری تاکنون، افزود: ۴۷۰ کیلومتر از این رقم مربوط به زاهدان، ۱۷ کیلومتر در زابل، ۲۸ کیلومتر در ایرانشهر، ۱۶۲ کیلومتر در خاش و سیمان خاش، ۴۷ کیلومتر در بزمان و ۱۰ کیلومتر مربوط به بخش روستایی بوده است.
وی با بیان اینکه در مجموع سیستان و بلوچستان نیازمند ۳هزار و ۱۵ کیلومتر شبکه گاز است، تصریح کرد: مجموع تعداد علمک نصب شده در سطح استان از ابتدای عملیات گازرسانی تاکنون ۲۸ هزار و ۸۴۵  عدد بوده که ۱۴ هزار و ۵۲۵ علمک در زاهدان، ۱۲ هزار و ۶۸۶ علمک در ایرانشهر، ۳۹ علمک در بمپور، ۵۲۴ علمک در محمدان و ۴۸۷ علمک در زابل و ۵۸۴ علمک در بخش روستائی نصب شده است.
پنجابی تصریح کرد: همچنین تعداد اشتراک فعال در استان ۴۶ هزار و ۲۳۷ مشترک است که ۳۱ هزار و ۴۱۹ اشتراک در زاهدان، ۱۳ هزار و ۸۹۲ اشتراک در ایرانشهر، ۳۷ اشتراک در بخش روستایی، ۱۶۴ اشتراک در زابل و ۷۲۶ اشتراک در بخش روستائی استان واگذار شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ۱۱ هزار و ۸۲۸ مشترک از ابتدای سال جاری تاکنون به شبکه اضافه شده اند که ۱۱ هزار و ۱۸۶ اشتراک در زاهدان، ۱۶۳ اشتراک در زابل، ۳۹۳ اشتراک در ایرانشهر و ۸۶ اشتراک در بخش روستائی را شامل می شود.