مدیر جهاد کشاورزی زاهدان گفت: امسال هزار و ۹۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان زیرکشت گندم و جو رفت.

به گزارش سنت نیوز، عباس اشکانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ۸۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به کشت گندم و هزار و ۱۰۰ هکتار نیز به کشت جو اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: کشت گندم و جو در زاهدان از نیمه دوم آبانماه شروع شد و دهم دی به پایان رسید.
وی برداشت گندم و جو در زاهدان را از اردیبهشت ماه سال آینده ذکر کرد و گفت: متوسط برداشت گندم از هر هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان سه و نیم تن و جو ۲ تن و ۸۰۰ کیلوگرم است.
مدیر جهاد کشاورزی زاهدان گفت: همچنین امسال ۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان زیر کشت زیره سبز به عنوان یکی از داروهای گیاهی رفت.
اشکانی با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی زاهدان اظهار داشت: سالانه از سطح ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های زراعی این شهرستان۳۱۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی تولید می شود.
وی ادامه داد: بهره برداران بخش کشاورزی زاهدان در مدت یک سال از پنج هزار و ۵۰۰ هکتار باغات این شهرستان سه هزار و ۵۰۰ تن انواع میوه تولید و روانه بازار مصرف می کنند.