مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان به بخش آب و خاک سیستان و بلوچستان اختصاص داده شده است.


به گزارش سنت نیوز، محمد حسین یادگارزایی افزود: این رقم شامل، ۵۵میلیارد تومان اعتبار ملی و ۴۵ میلیارد تومان اعتبار استانی است .
وی همچنین گفت: سال گذشته نیز ۵ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان با اعتبارات تخصیص یافته به سامانه آبیاری نوین مجهز شد.
یادگارزایی اظهار کرد: امسال نیز پیش‌بینی می‌شود با تخصیص اعتبارات ذکر شده ۱۰ هزار هکتار دیگر نیز به مجموع ۳۳ هزار هکتار کنونی افزوده شود.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر سیستان و بلوچستان از مجموع اعتبارات ملی بیشترین آنها با ۴۴میلیارد تومان به مجهز شدن زمین های کشاورزی به سامانه‌های آبیاری نوین و ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن به احیا و مرمت قنوات استان اختصاص می‌یابد .
مدیر آب، خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هم اینک یک هزار و ۹۲۵ رشته قنات با ۲ هزار و ۳۲۷ کیلومتر طول در این استان وجود دارد، ادامه داد: ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی امسال این بخش با توجه به ضرورت احیاء و مرمت قنوات و بقیه به سایر اقدامات این حوزه نظیر ساخت جاده دسترسی به مزارع، پوشش انهار، حفر چاهک و غیره تخصیص می‌یابد.