در راستای سفر وزیر نیرو به شهرستان چابهار در حاشیه بازدید از کمب به عنوان بزرگترین سکونت گاه غیررسمی کشور، تامین اعتبار بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال برای برق رسانی به این محدوده اختصاص یافت


به گزارش سنت نیوز، رئیس اداره برق چابهار گفت: در راستای سفر وزیر نیرو به شهرستان چابهار در حاشیه بازدید از کمب به عنوان بزرگترین سکونت گاه غیررسمی کشور، تامین اعتبار بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال برای برق رسانی به این محدوده اختصاص یافت.
امید رضا مشهدی اظهار کرد: این تامین اعتبار، شرکت توزیع برق چابهار را قادر خواهد ساخت تا به کلیه متقاضیان که درخواست برق کرده‌اند ضمن تکمیل پرونده مطابق با مقررات اشتراک واگذار کند.
وی با اشاره به بهره گیری از دانش فنی و تجهیزات پیشرفته برای برق رسانی به کمب افزود: کلیه شبکه های قدیمی جمع آوری و برق دهی استاندارد روز دنیا با ابزار پیشرفته در کمب اجرا می شود به طوری که در این طرح امکان قرائتی کنتورها از راه دور نیز فراهم می باشد.