اذکار

به گزارش سنت نیوز،

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّ حیم

قُل هُوَ اللهُ أحَد(۱) الله الصَّمَد(۲) لَم یَلِد وَلَم یُولَد(۳) وَ لَم یَکُن لَهُ کُفواً أحَد(۴)

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

بگو الله یگانه است(۱) الله بی نیاز است(۲) نزاده است و نزاده شده است(۳) و نه همتایی دارد(۴)

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

  قُل أعوذ بِرَّبِ الفَلَق (۱) مِن شَرِّ ما خَلَق(۲) وَمِن شَرِّ غاسِقٍ إذا وَقَب(۳) وَمِن

شَرِّ النَّفَّا ثاتِ فی العُقَد(۴)وَمِن شَرِ حاسِدٍ إذا حَسَد(۵)

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

بگو پناه می برم به خداوند سپیده دم(۱) از شر آنچه آفریده است(۲) و از شر شب آن گاه که کاملاً فرا می رسد(۳) و از شر زنانی که در گره ها می دمند (۴) و از شر حسود بدانگاه که حسد می ورزد(۵)

بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

قُل أعوذ بِرَّبِّ النّاس(۱) مَلِکِ النّاس(۲) إلهِ النّاس (۳) مِن شَرِّالوَسواسِ

الخَنّاس(۴) ألَّذی یُوَسوِسُ فی صُدُورِ النّاس(۵) مِن الجِنَّهِ وَالنّاس(۶)

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

بگو پناه می برم به پروردگار مردمان(۱) به مالک و حاکم (واقعی) مردم (۲)به معبود (به حق) مردم(۳) از شر وسوسه گری که واپس می رود(۴۴) کسی که در سینه های مردم وسوسه می کند(۵) خواه از جنس جن باشد یا مردم(۶)

هر کس این آیات را سه مرتبه هنگام صبح و سه مرتبه هنگام شب بخواند از هر چیز کفایتش می کند.ابو

داود(۳۲۲/۴) و ترمذی (۵۶۷/۵) و نگا صحیح ترمذی (۱۸۲/۳)

ألله لااِلهَ إلّا هوَ الحَیُّ القَیّوم لا تَأ خُذُهُ سِنَهُ وَلا نَوم  لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی

الأرض مَن ذَالَّذی یَشفَعُ عِندَهُ إلّا بِإذنِهِ یَعلَمُ ما بَینَ أیدیهِم وَما خَلفَهُم وَ لا

یُحیطونَ بِشیٍء مِن عِلمِهِ إلّا بِما شآءَ وَسِعَ کُرسیهُ السَّماواتِ وَ الأرض وَ لا

 یَؤدُهُ حِفظُهُما وَهُوَ العَلّیُّ العَظیم

 خداوند، هیچ معبود (به حقی) جز او نیست، خداوندی که زنده و به پادارنده است، هیچ گاه خواب سبک و سنگین او را فرا نمی گیرد، برای اوست آنچه در آسمانها و زمین است، هیچ کس نزد او جز با اجازه اش نمی تواند شفاعت کند، آن چه را که پیش روی آنها و پشت سر آنهاست (بندگان) می داند، و از گذشته و آینده ی آنان آگاه است ، آن ها جز به مقداری که او بخواهد احاطه به علم او ندارند، کرسی او آسمانهاو زمین را فرا گرفته و حفظ و نگهداری آسمانها و زمین برای او گران نیست ، و او بلند مرتبه وبا عظمت است.

هر کس هنگام صبح این آیه را بخواند، تا شب از جن محفوظ می ماند، و هر کس آن را شب بخواند ، تا صبح از جن محفوظ می ماند. حاکم ۵۶۲/۱، وألبانی در کتاب صحیح الترغیب و الترهیب (۲۷۳/۱) آن را صحیح دانسته است، و به نسایی و طبرانی نسبت داده است، و گفته : اسناد طبرانی مطمئن است.

أصبَحنا وأصبَحَ المُلکُ ِلله وَ الحَمدُ لله، لا إله إلّا اللهُ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ ، لَهُ

المُلکُ وَ لَهُ الحَمدُ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌرَبِّ أسألُکَ خَیرَ ما فی هذَا الیَومَ  وَ

خَیرَ ما بَعدَهُ، وَ أعوذُ بِکَ مِن شَرِّ ما فی هذَا الیَومَ وَ شَرِّ ما بَعدَهُ، رَّبِ أعوذُ بِکَ

مِنَ الکََسَلِ، وَ سوءِ الکِبَرِ ، رَّبِّ أعوذُ بِکَ مِن عَذابٍ فی النَّارِ وَ عَذابٍ فِی القَبر

ما و تمام جهانیان ، شب را برای خدا به صبح رساندیم ،و ستایش از آن خداست ، هیچ معبودی ، به جز الله که یکتاست و شریکی ندارد ، وجود ندارد. پادشاهی و حمد فقط از ان اوست و او بر هر چیز توانا است . الهی!   من خیر آن چه در این روز است و خیر آنچه بعد از آن است را از تو می طلبم، و از شر آن چه در این روز ومابعد آن است به تو پناه می برم . الهی! من از تنبلی و بدی های پیری به تو پناه می برم ، بار الها! من از عذاب آتش و قبر به تو پناه می برم.

هر کس این آیات را سه مرتبه هنگام صبح و سه مرتبه هنگام شب بخواند از هر چیز کفایتش می کند.

مسلم(۲۰۸۸/۴)

  ودر شب می فر مودند:

أمسَینا وَ أمسا المُلکُ ِلله وَ الحَمدُ لله، لا إله إلّا اللهُ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ ، لَهُ المُلکُ

وَ لَهُ الحَمدُ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌرَبِّ أسألُکَ خَیرَ ما فی هذَهِ الیلِ وَخَیرَ ما

بَعدَهُ، وَ أعوذُ بِکَ مِن شَرِّ ما فی هذَهِ الیلِ شَرِّ ما بَعدَهُ، رَّبِ أعوذُ بِکَ مِنَ

الکََسَلِ، وَ سوءِ الکِبَرِ ، رَّبِّ أعوذُ بِکَ مِن عَذابٍ فی النَّارِ وَ عَذابٍ فِی القَبر

ما وتمام جهانیان ، صبح را برای خدا به شب رساندیم ،و ستایش از آن خداست ، هیچ معبودی ، به جز الله که یکتاست و شریکی ندارد ، وجود ندارد. پادشاهی و حمد فقط از ان اوست و او بر هر چیز توانا است . الهی! من خیر آن چه در این شب است و خیر انچه بعد از آن است را از تو می طلبم ، و از شر آنچه در این شب است و مابعد ان است به تو پناه می برم. الهی! من از تنبلی و بدی های پیری به تو پناه می برم ، بار الها! من از عذاب آتش و قبر به تو پناه می برم.

أللَّهُمَّ ما أصبَحَ بی مِن نِعمَهٍ أو بِأحَدٍ مِن خَلقِکَ فَمِنکَ وَحدَکَ لا شَریکَ لَکَ

فَلَکَ الحَمدُ وَ لَکَ الشُّکرُ

الهی! هر نعمتی که در این صبح ، شامل حال من یا یکی از مخلوقات شده ، از طرف تو بوده است ، تو شریکی نداری ، پس ستایش و شکر از آن توست.

هر کس این دعا را خنگام صبح بخواند ف شکر آن روز را ادا کرده است ، و هر کس هنگام شب آن را بخواند ف شکر ان شب را ادا نموده است.دبو داود (۳۱۸/۴)و نسایی در کتاب: عمل الیوم و لیله شماره ی(۷) و ابن السنی شماره ی (۴۱) و ابن حبان در کتاب:«موارد» شماره ی (۲۳۶۱) و ابن باز در کتاب : (تحفه الأخیار ص ۲۴) سندش را تحسین نموده است.

بسمِ اللهِ الَّذی لا یَضُّرُ مَعَ اسمِهِ شَئٌ فِی الأرض  وَلا فِی السَّماء وَ هُوَ السَّمیعُ

العَلیم

 به نام خدایی که با نام وی هیچ چیز در زمین و آسمان ، گزندی نمی رساند ، و او شنوا وداناست.

هر کس سه بار در وقت صبح و سه بار در وقت شب این دعا را هیچ چیزی به او ضرر نمی رساند . روایت ابو داود (۴/۳۲۳) و ترمذی (۵/۴۶۵)و ابن ماجه و احمد . نگا: صحیح ابن ماجه(۲/۳۳۲) و علامه عبدالعزیز بن باز در (تحفه الاخیار ص ۳۹) سندش را حسن دانسته است.

رضیتُ بِاللهِ رَّبَّا وَ بَإسلامِ دینا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ نَبّیًّا وَّ رَسولا

 به ربوبیت الله ، و به داشتن دین اسلام ، و پیامبری محمد(صلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَم) راضی و خشنود هستم.

هر کس سه بار در هنگام صبح و سه بار در هنگام شب این دعا را بخواند بر الله حق می شود که در وز قیامت او را راضی کند.روایت احمد (۴/۳۳۷)و نسایی در کتاب : عمل الیوم والیله شماره ی (۴) و ابن السنی شماره ی (۶۸) و ابو داود (۴/۳۱۸) و ترمذی (۵/۴۶۵) .

أللّهُمَّ عافِنی فی بَدَنی ،أللّهُمَّ عافِنی فی سَمعی،أللّهُم عافِنِی فِی بَصَرِی، لا إلهَ الّا

أنت،أللّهُمَّ أعوذُبِکَ مِنَ الکُفرِ وَ الفَقر، وَأعوذُ بِکَ مِن عَذابِ القَبر، لا إلهَ إلّا

 أنت

 بارالها! در بدنم عافیت ده ف بارالها! در گوشم عافیت ده ، خدایا ! در چشمم عافیت ده، به جز تو معبود دیگری (به حق) وجود ندارد ، از کفر به تو پناه می برم ، از فقر به تو پناه می برم ، از عذاب قبر به تو پناه می برم ، به جز تو معبود دیگری (به حق) وجود ندارد.

أبو داود(۳۲۴/۴) وأحمد (۴۲/۵) ونسایی در کتاب: عمل الیوم والیله شماره ی(۲۲) و ابن السنی شماره ی (۶۹) و بخاری در کتاب : الأدب المفرد  و علامه ابن باز در کتاب :(تحفه الاخیار ص ۲۶) سندش را تحسین نموده است.