ستاد انتخابات استان کردستان لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان را اعلام کرد.

به گزارش سنت نیوز، ستاد انتخابات استان کردستان لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان را اعلام کرد.

براساس این لیست ۹۱ نامزد در ۵ حوزه انتخابیه رقابت می کنند.
اسامی نامزدهای این انتخابات براساس هر حوزه انتخابیه در استان کردستان به این شرح است:
** حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران
ردیف نام نام خانوادگی نام پدر مشهور به کد نامزدی
۱ حسین ابراهیمی صالح ۱۲۱۴
۲ علیرضا الله مرادی محمدکریم ۱۲۱۹
۳ مصطفی باغبانیان محمد رشید دکتر باغبانی ۱۲۴۲
۴ سیدبرهان تفسیری سید بهاالدین ۱۲۴۷
۵ حیدر جعفری علی حیدری ۱۲۴۹
۶ مسعود جهانگیری نصراله ۱۲۵۲
۷ سروه حسینی صلاح الدین ۱۲۵۴
۸ سید اشرف رحمتی سید محمد ۱۲۵۹
۹ عبدالرحمان رحمتی محمدرحیم ۱۲۶۱
۱۰ فرهاد رستگارنسب ماشا اله ۱۲۶۴
۱۱ سروش روحانی لطف اله علی عسگر ۱۲۶۹
۱۲ خبات ساعدی محمد ۱۲۷۵
۱۳ مسعود ساعدپناه علی احمد ۱۲۷۲
۱۴ محمدعلی سلیمی زند اسمعیل ۱۲۷۹
۱۵ طیمور شادی عبداله ۱۲۸۱
۱۶ صالح شریعتی حبیب الله ۱۲۸۲
۱۷ هیمن شریعتی جلال الدین ۱۲۸۴
۱۸ حسین طالبی غلام حسین ۱۲۹۵
۱۹ سیداحسن علوی سید عباس ۱۴۱۵
۲۰ کاظم غلامی محمدرحیم ۱۴۱۸
۲۱ یاسر فاتحی یحیی ۱۴۱۹
۲۲ سید مهدی فرشادان سید محمد علی دکتر ۱۴۲۵
۲۳ حامدقادرزاده روح اله دکتر قادرزاده – دکتر قادرمرزی ۱۴۲۷
۲۴ احمد محمدرضائی علی پاشا ۱۴۶۱
۲۵ تیمور محمدی سعید ۱۴۶۴
۲۶ محمدپوریا مدرسی عبیداله ۱۴۶۷
۲۷ خالد مرادی محمد جعفر ۱۴۶۸
۲۸ سالار مرادی حسن ۱۴۶۹
۲۹ سالار مرادی حبیب الله ۱۴۷۱
۳۰ علی مرادی جهانگیر ۱۴۷۲
۳۱ سهیلا نصرصادقی نصرالله ۱۴۸۴
۳۲ مسعود نیری عثمان ۱۴۸۷
۳۳ علی اکبر وکیلی عبدالکریم ۱۴۸۹
۳۴ اکبر ویسی اسکندر ۱۴۹۱
۳۵ اسعد یوسفی خلیل ۱۴۹۲

** حوزه انتخابیه سقز و بانه
۱ -آقای پیمان اسراری فرزند محمد امین کد نامزد ۱۲۱۴
۲-آقای فواد بابائی فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۱۲۱۵(انصراف داد)
۳-آقای محسن بیگلری فرزند محمد مشهور به مهندس کد نامزد ۱۲۱۷
۴-آقای هیوا چوگلی فرزند محمود کد نامزد ۱۲۴۵
۵-آقای عبدالرحمان رحیمی فرزند شریف کد نامزد ۱۲۵۶
۶-آقای محمد رضایی فرزند عباس کد نامزد ۱۲۵۷
۷-آقای محمدسلیم زهرابی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۲۵۸
۸-آقای مظفر صالحی فرزند رسول کد نامزد ۱۲۵۹
۹-آقای بختیار عزت پناه فرزند عمر کد نامزد ۱۲۶۴
۱۰-خانم زینب فرجی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶۹
۱۱-آقای اسعد کرمی فرزند عبدالرحمان کد نامزد ۱۲۷۴

** حوزه انتخابیه بیجار
۱- آقای غلام رضا ابراهیم زاده فرزند محمود کد نامزد ۱۲۱۵
۲- آقای غلامرضا تختی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۱۹
۳- آقای خلیل جمشیدی فرزند جلیل کد نامزد ۱۲۴۱
۴- آقای علیرضا حقیقی نسب فرزند اسمعیل مشهور به حقیقی کد نامزد ۱۲۴۵
۵- آقای علی خداویردی فرزند اله ویردی مشهور به یعقوب کد نامزد ۱۲۴۷
۶- خانم مهناز رحمانی فرزند خسرو کد نامزد ۱۲۴۹
۷- آقای علیرضا زندیان فرزند محمد مشهور به علی کد نامزد ۱۲۵۱
۸- آقای طیب سالاروندیان فرزند فرج اله مشهور به ایوب – سالار کد نامزد ۱۲۵۲
۹- آقای مصطفی سهرابی فرزند محمدتقی کد نامزد ۱۲۵۴
۱۰- آقای حمدالله کریمی فرزند نبی کد نامزد ۱۲۶۲
۱۱- آقای حبیب اله گل محمدی فرزند حکمعلی مشهور به حبیبی- گلی- گل محمد-گل گروس – محمدی کد نامزد ۱۲۶۴
۱۲- آقای محمدهادی محمدعلی زاده فرزند علی اشرف کد نامزد ۱۲۶۵
۱۳- آقای عباس مرادی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶۷
۱۴-آقای حمید میرویسی زاده فرزند محمدقاسم کد نامزد ۱۲۶۹
۱۵- آقای حسین نگاری فرزند محمد موسی کد نامزد ۱۲۷۱
۱۶-آقای سهراب نوری فرزند درویش علی کد نامزد ۱۲۷۲
۱۷- آقای مهدی نوری فرزند روح اله کد نامزد ۱۲۷۴

** حوزه انتخابیه قروه و دهگلان
۱- آقای علی خداویسی فرزند جمشید کد نامزد ۱۲۱۸
۲- آقای ناصر شکری فرزند محمد صالح کد نامزد ۱۲۴۵
۳- آقای محمد قادری بایه فرزندمحمدعلی کدنامزد ۱۲۴۹
۴ – آقای حسن کلوندی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۵۱
۵- آقای علی محمد مرادی فرزند خدامراد کد نامزد ۱۲۵۲
۶- آقای مجید ملکی فرزند نصیر کد نامزد ۱۲۵۴
۷- آقای محمد رضا میمنت آبادی فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۲۵۶

صلاحیت ۱۰۱ نفر برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان تایید شده بود که به گفته مسئولان ۱۳ نفر تا کنون انصراف داده اند.
آرا مردم در انتخابات پیش رو در هزار و ۱۹۷حوزه انتخابی شامل ۵۹۵ حوزه ثابت و ۶۰۲ حوزه سیار، جمع آوری می شود.
از کل تعداد حوزه ها ۷۱۵ حوزه روستایی و ۴۸۲ حوزه انتخاباتی، شهری است.
پنج هزار و ۲۶۵ نفر از نیروهای انتظامی کار حفاظت از شعب اخذ رای در استان را برعهده دارند.
تعداد کل واجدین شرایط رای دادن در استان کردستان یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۳۷ نفر است.
بر همین اساس نامزدهای تایید صلاحیت شده این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند از روز پنجشنبه به مدت یک هفته فعالیت های تبلیغاتی خود را انجام دهند.

منبع : ایرنا