استاندار سیستان بلوچستان از پرداخت سود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان در روز جاری خبر داد.

به گزارش سنت نیوز؛ احمدعلی موهبتی در گفتگو با شبکه خبر اعلام کرد: به دلیل تغییر نرخ ارز از پرداخت سود یک مرحله یا یک ماه عقب هستیم اما ۱۱شهریور ماه یک مرحله پرداخت خواهد شد.
وی افزود: از سال ۹۶ به دلیل حذف رقابت‌ها که موجب کاهش قیمت سوخت می‌شد مزایده برگزار شد و سود ماهانه ماه اول ۱۵۰ هزار تومان بین مرزنشینان تقسیم شد.
استاندار تصریح کرد: هر مرحله که فروش انجام شود خریدار یک هفته فرصت دارد ۲۰ درصد را به حساب مردم بریزد و هم اکنون در همه نقاط سیستان و بلوچستان ۱۵۰ تومان ریخته می‌شود و مرحله دیگر امروز واریز خواهد شد.