مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی گفت: استفاده از آب هوتگ در افتتاحیه خط لوله دشتیاری صحت ندارد.

به گزارش سنت نیوز، عبدالاحد ریگی اظهار داشت: مجتمع آبرسانی تلنگ، پیرسهراب و پلان منطقه دشتیاری که برای ۲۶۱ روستا طراحی شده است و هدف اصلی این طرح آبرسانی حدود ۷۲ هزارنفر فعلی این منطقه پیشبینی که تامین آب پایدار آن سد زیردان میباشد.

وی گفت: بزرگترین طرح آبرسانی کشور در استان سیستان و بلوچستان در حال اجرا است و امیدواریم بزودی به پایان برسد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و دسترسی سریع مردم منطقه دشتیاری به آب شرب تصمیم گرفتیم از فیلترهای تند شیمی استفاده کنیم و طرف هفته آینده بخش دیگری از این پروژه را نیز به بهره برداری خواهد رسید.

ریگی خاطرنشان کردند: با توجه به پراکندگی روستا در منطقه دشتیاری حدود ۳۰۰کیلومتر خط انتقال است که ۲۹۶ کیلومتر آن اجرا شده است و شبکه توزیع نیز بطول ۶۰۰کیلومتر میباشد که ۳۰۷ کیلومتر آن اجرایی شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان در خصوص شایعاتی مبنی بر استفاده از آب هوتگ در روز بهره برداری خط منطقه دشتیاری نیز گفت : چطور میتوان یک طرحی با این عظمت از آب هوتگ استفاده کرد و مراکز بهداشتی درمانی در منطقه با کنترل دقیق از لحاظ کیفی آب  مورد آزمایش قرار میگیرد.

وی گفت: در سفر دکتر لاریجانی رئیس مجلس و وزیر نیرو برای ۵۲روستایی جدید بطول ۱۶۰ کیلومتر انعقاد قرارداد شده است.

ریگی در پایان خاطرنشان کردند: با توجه به تکمیل پروژه ها بنا شد خط آبرسانی نیمه دوم اسفند ماه به بهره برداری برسد اما با تاکید مقامات استانی و افتتاح و کلنگ زنی در ۱۰ شهرستان دیگر همزمان شد که این مراسم در روستایی صدیق زهی بخش پلان انجام شود که مجموعه عملیاتی این پروژه ها بالغ بر ۱۴۳ میلیارد تومان بوده که ۳۷میلیارد تومان اختصاص به همین منطقه میباشد.