شیرزاد کمالی،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش گفت:با کشت ۲۵۰ هکتار برنج در این شهرستان زمینه اشتغال یکصد نفر به صورت دائم و فصلی فراهم شده است.

به گزارش سنت نیوز؛ شیرزاد کمالی بیان کرد: عملیات انتقال نشا به مزارع اصلی برنج در بخش ایرندگان و دهستان کاروندر شروع شده است.
وی افزود: پیش بینی می شود در شهریورماه وبرخی ارقام در آبانماه بیش  از ۸۰ تن شلتوک از این مزارع برداشت شود.
به گفته این مقام مسئول، ارقام محلی صدری و شیرودی و شفق عمده ارقام برنج کشت شده در منطقه هستند.
کمالی گفت: در کار کاشت برنج که بالغ بر ۲۵۰ هکتار از اراضی زراعی بخش ایرندگان و دهستان کاروندر بخش مرکزی را شامل می شود،به طور متوسط ۱۰۰ نفر نیروی کار به صورت دائم و فصلی مشغول کار هستند.