مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: با وقوع اتفاقات اخیر و حمله تمساح به کودکان در جنوب استان، به منظور آموزش جوامع محلی شهرستانهای سرباز و چابهار دومین اکیپ محیط بانان شهرستانهای خاش، سراوان مهرستان وارد سرباز شدند.

به گزارش سنت نیوز؛ وحید پورمردان افزود: هدف اصلی از حضور این محیط بانان در منطقه آگاهی بخشی به مردم به صورت چهره به چهره در خصوص خطرهایی که ممکن است آنها را تهدید کند و افزایش نصب تابلوهای هشدار دهنده جدید و حضور در زیستگاه های تمساح تا پایان فصل زادآوری و کاهش استرس این گونه در منطقه است.
پورمردان از هم شهروندان درخواست کرد که باتوجه به اینکه در فصل زادآوری تمساح ها و تهاجمی بودن گونه مذکور در این فصل که احتمال بروز حوادث تلخ این چنینی را افزایش می دهد، به توصیه های همکاران محیط بانان حاضر در منطقه و به تابلوهای نصب شده در اطراف دریاچه ها، سدها، هوتک ها و رودخانه ها توجه کرده و از شنا کردن و نزدیک شدن به این مناطق جداً خودداری کنند.