تحقیقات نشان می‌دهد که مردم ایتالیا بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی با دین اسلام و مسلمانان مخالفت می‌کنند


به گزارش سنت نیوز به نقل از یورونیوز؛ «مرکز تحقیقاتی پیو» گزارشی را درباره نحوه نگرش کشورهای مختلف اروپایی به اعتقادات دینی و عبادی مسلمانان منتشر کرده است.
طبق این گزارش؛ ایتالیا بیشتر از دیگر کشورهای قاره سبز نسبت به مسلمانان حساسیت نشان می‌دهد. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که اکثر مردم این کشور حضور یک مسلمان در میان اعضای خانواده را امری مثبت نمی‌دانند و افزایش جمعیت مسلمانان را یک تهدید تلقی می کنند.
کشورهای انگلیس، اتریش و آلمان نیز پس از ایتالیا بیشترین مخالفت را با گسترش دین اسلام در اروپا دارند. این آمار درحالی است که کشورهای هلند و نروژ به مراتب کمترین حساسیت را نسبت به حضور مسلمانان در کشورشان و مسلمانان شدن یکی از اعضای خانواده خود نشان می‌دهند.
در سال‌های اخیر و پس از وقوع حملات تروریستی در کشورهای اروپایی رسانه‌های ایتالیایی با هدف سیاه‌نمایی گسترده علیه دین اسلام هراس از مسلمانان را در میان افکار عمومی تشدید کرده‌اند.