مدیردفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان در همایش مدیریت مصرف برق ویژه مشترکین صنعتی زاهدان با بیان این مطلب گفت: مشترکین صنعتی که مصرف برق را در ساعات اوج مصرف مدیریت کنند از طرح های تشویقی بهره مند می شوند .

به گزارش سنت نیوز، شجاعی افزود: استان اکنون نسبت به سال گذشته ۲۰۰ مگاوات افزایش مصرف برق دارد که نیاز به همکاری واحدهای صنعتی است .

شجاعی با اشاره به سیلاب ها و بارش های اخیر در استان گفت: این بارش ها دلیلی بر تامین برق کافی در استان نیست و  ما همچنان با کمبود تامین برق مواجه ایم .

وی از مردم خواست در ماه های اوج مصرف با مدیریت مصرف برق لوازم خانگی از خاموشی های مداوم در ماه های تابستان جلوگیری کنند .

شجاعی مصرف برق برای مشترکین خانگی در هر ماه از فصل تابستان را ۲۰۰ کیلووات عنوان کرد و گفت: در صورت استفاده کمتر به هر میزان کیلووات ساعت بهای برق از صورت حساب آنها کسر می شود .

وی همچنین گفت: در صورتی که مشترکین خانگی از الگوی مصرف تجاوز داشته باشند با ۱۶ درصد افزایش نرخ برق مواجه خواهد بود.