رسانه های افغانی به نقل از حسیب صدیقی، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۴ گزارش دادند که ملامحمد عمر، رهبر گروه طالبان افغانستان مفقود شده است.

به گزارش سنت نیوز به نقل از منابع خبری افغانستان، صدیقی تایید کرده است، ملاعمر، رهبر گروه طالبان مفقود شده است و درحال حاضر کارهای او را ملا منصور، معاون ملاعمر پیش می برد.

سخنگوی امنیت ملی افغانستان گفته است، نام ملا محمد عمر، ازسال ها به اینطرف شنیده می شود اما خودش کاملاً مفقود می باشد.

درگذشته نیز درمورد مفقود شدن ملامحمد عمر، رهبر گروه طالبان افغانستان شایعاتی نشر شده بود اما این بار معتبرترین منبع دولتی افغانستان خبر مفقود شدن ملامحمد عمر را تایید کرده است. گروه طالبان تاهنوز دراین زمینه چیزی نگفته اند.

ازسوی دیگر، دراین روزها میزان حملات انتحاری و انفجاری درکابل و شماری از شهرهای مهم افغانستان افزایش یافته است که گروه طالبان بیشترین مسئولیت این حملات را به عهده می گیرد.

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است، حملات انتحاری درشهرهای مهم افغانستان ۶۸ درصد افزایش یافته است.

هرچند افغانستان درحدود دوماه پیش، با آمریکا و ناتو پیمان امنیتی امضاء کرد که گروه طالبان دراین زمینه واکنش بسیار شدید نشان داده و اعلام کرد، حملات انتحاری و انفجاری این گروه در افغانستان افزایش خواهد یافت.