مجیب حسنی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان سرباز منصوب گردید

به گزارش سنت نیوز،

طی حکمی از سوی استاندار سیستان و بلوچستان، مهندس مجیب حسنی بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان سرباز منصوب گردید.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار سرباز عضو حوزه ی مشاورین جوان استانداری، مشاور جوان فرماندار سرباز، مدرس دانشگاه، کارشناس ناظر جهاد کشاورزی و کارشناس محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی منطقه بلوچستان و کارمند سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی از دیگر سمت ها و سوابق کاری مجیب حسنی است