عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان صبح امروز اولین جلسه شورای وزیران دولت جدید افغانستان را برگزار و ریاست کرد.

به گزارش سنت نیوز به نقل از بی بی سی، مراسم آغاز جلسه شورای وزیران به صورت زنده از تلویزیون ملی افغانستان نشر شد.

آقای عبدالله در این نشست با اشاره به چالشهای که افغانستان با آن روبرو است گفت:” تلاش کنیم تا فرصت را برای حل این مشکلات از دست ندهیم و حکومت وحدت ملی را به وفاق ملی تبدیل کنیم.”

رئیس جمهور احمدزی و آقای عبدالله ۳۰ سنبله / شهریور موافقتنامه دولت وحدت ملی را امضا کردند.

براساس این موافقتنامه رئیس اجرایی که در عمل نخست وزیر اجرایی به شمار می‌رود، در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت همانند شورای وزیران به عهده او است.

در این موافقتنامه ریاست “شورای وزیران” را به عهده رئیس اجرایی گذاشته شده است. شورای وزیران شامل وزیران و متمایز از کابینه است.

رئیس جمهوری ریاست “کابینه” را به عهده خواهد داشت. براساس تعریف این توافقنامه، کابینه متشکل است از رئیس جمهوری، معاونان او، نخست وزیر اجرایی، معاونان نخست وزیر اجرایی، مشاور ارشد رئیس جمهوری و وزیران است.

رئیس اجرایی افغانستان در نخستین نشست شورای وزیران

او در ادامه افزود که در راستای تامین عدالت اجتماعی و ایجاد دولت پاسخگو به مردم افغانستان تلاش خواهد کرد.

آقای عبدالله از وزیران خواست که بنابر ضرورت، آنان سرپرست شدند و این کار نباید باعث شود که روندی کاری در وزارت خانه‌های تحت اداره آنها به کندی روبرو شود.

اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید در آغازین روزهای کاری اش تمام وزیران و والیان سراسر افغانستان را سرپرست ساخت.

او از تمام وزیران خواست که اولویت‌های اداره شان را به صورت کتبی به رئیس اجرایی دولت وحدت ملی ارائه کنند و علاوه برآن به وزیران نیز وظیفه داده شده که گزارشهای را درباره آمادگی برای مقابله با زمستان، کمبود بودجه و سایر موارد به رئیس اجرایی گزارش دهند.

جلسه کابینه افغانستان روز پنجشنبه تحت ریاست آقای احمدزی برگزار می‌شود و جلسه شورای وزیران نیز روز دوشنبه بعد از این تحت ریاست آقای عبدالله دایر خواهد شد.