معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس خروجی مدل های فصلی، بارش های پاییز استان در محدوده شرایط نرمال و گاهی بیش از نرمال خواهد بود .


به گزارش سنت نیوز، دوست محمد کلیم اظهار کرد: سال زراعی گذشته بارش های استان به شکل کم سابقه ای کاهش یافت به طوری که دومین سال کم باران در ۵۰ سال اخیر رقم خورد .
وی افزود: با پایان سال زراعی گذشته در ۳۱ شهریور امسال داده های ثبت شده در شبکه ایستگاه‌های اداره کل هواشناسی حاکی از کاهش ۷۴ درصدی بارش نسبت به بلند مدت است به طوریکه در ۱۲ ماه اخیر تنها ۲۹٫۵ میلی متر باران در استان باریده است که نسبت به میانگین بلندمدت ۸۴٫۵ میلی متر کاهش دارد .
کلیم با بیان اینکه ۱۰۰ درصد مساحت استان تحت تأثیر درجات مختلف خشکسالی قرار دارد، ادامه داد: خشکسالی تمام شهرهای استان را فرا گرفته و خاص یک شهر و دو شهر نیست اما میزان و شدت آن در بخش های مختلف متفاوت است .
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: بر اساس شاخص خشکسالی بارش، تبخیر و تعرق استاندارد شده شهرهای استان با خشکسالی متوسط تا بسیار شدید مواجه هستند که تنها افزایش نزولات جوی در بلند مدت می تواند آثار این خشکسالی ها را ترمیم کند .
وی با بیان اینکه نسبت به بارش های نرمال در ماه های پیش رو امیدوار هستیم، افزود: با توجه به نقشه های پیش یابی و شرایط پدیده های دور پیوندی بارش استان در فصل پاییز در محدوده نرمال و در برخی مناطق بیش از نرمال ارزیابی می شود .
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: این شرایط در حالی است که به طور معمول بارش های فصل پاییز سهم زیادی در رژیم بارشی استان ندارد و بیشترین بارش های استان در ماه های زمستان و ابتدای بهار دریافت می شود .
وی گفت: ناهنجاری میانگین دمای هوا استان در فصل پاییز حدود ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال پیش بینی می شود که بیشترین افزایش دما در نواحی مرکزی استان رخ می دهد، ولی از دی ماه احتمال ناهنجاری منفی دما وجود دارد.