رئیس کارگروه پیش‌بینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: میانگین بارش در سیستان و بلوچستان تا تاریخ ۱۱ شهریورماه ۲۵.۴ میلی‌متر بوده که نسبت به بلندمدت ۷۴درصد کاهش را نشان می‌دهد.


به گزارش سنت نیوز، علی ملاشاهی اظهار داشت: پیش‌بینی بلندمدت وضع جوی نشان می‌دهد میانگین بارش در استان سیستان و بلوچستان تا تاریخ ۱۱ شهریور (۲۰ روز مانده تا پایان سال زراعی جاری) ۲۵٫۴ میلی‌متر بوده که نسبت به بلندمدت ۷۴ درصد (۸۳٫۹ میلی‌متر) و نسبت به سال گذشته ۶۸٫۹درصد (۶۵٫۴ میلی‌متر) کاهش داشته و صددرصد مساحت استان تحت تأثیر درجات مختلف خشکسالی است.
علی ملاشاهی افزود: براساس نقشه‌های پیش‌بینی فصلی، امسال بارش‌های پاییزی در محدوده نرمال است اما سهم ناچیز بارش پاییز در میانگین بارش سال زراعی، پیش‌بینی بارش کمتر از نرمال در فصل زمستان و کاهش حجم ذخایر آبی نسبت به سال گذشته، بیانگر شرایط بسیار نگران‌کننده برای منابع آب منطقه در سال آبی آینده است و براساس پیش‌بینی‌های بلندمدت سازمان هواشناسی، خشکسالی شدید آبشناسی پیشِ‌رو خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ناهنجاری میانگین دما در ماههای مهر تا آذر ۹۷ در استان حدود ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود که بیشترین افزایش دما در نواحی مرکزی استان رخ خواهد داد.
رئیس کارگروه پیش‌بینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: با توجه به کم‌بارشی انباشته از ابتدای سال زراعی جاری، پیش‌بینی افزایش دما و کاهش بارش نسبت به بلندمدت، همچنان رعایت و اجرای برنامه‌های تأمین، کنترل و مصرف بهینه آب اهمیت فراوان دارد.