دبیرکل سازمان ملل از تمامی طرفین در یمن خواست تا قطعنامه های شورای امنیت را بجای بیاورند

به گزارش سنت نیوز، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل ضمن محکوم ساختن حملات متوجه به مساجد و بناهای دولتی در یمن، به نزدیکان قربانیان تسلیت گفت.

مون از تمامی طرفین در یمن خواست تا هرچه زودتر به درگیریها پایان داده و بهمراه مفاد توافقی که با اراده شورای همکاری خلیج تامین شده است، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نیز بجای بیاورند.

شورای امنیت سازمان ملل نیز در پی حملات مذکور بیانیه ای منتشر ساخته و حمله هوایی به کاخ ریاست دولت در عدن و فرودگاه این شهر را محکوم ساخت.

در این بیانیه ضمن اشاره براینکه، منصور ال هادی رئیس دولت منتخب و مشروع این کشور می باشد، از تمامی طرفین خواسته شد تا به درگیریها پایان داده و از تحریکاتی که بتواند به روند دیالوگ آسیب برساند، اجتناب بورزند.

منبع: TRT