برنج ، دومین محصول استراتژیک کشاورزی بعد از خرما در شهرستان های نیکشهر، قصرقند و سرباز در جنوب استان پهناور سیستان و بلوچستان به شمار می رود.

به گزارش سنت نیوز ، محصول برنج که نیاز مبرمی به آب دارد و شاید برای خیلی ها باعث شگفتی باشد که استان گرم و خشکی مثل سیستان و بلوچستان از معدود استان های تولید کننده برنج در کشور باشد.

اقتصاد اولیه کشاورزان منطقه مبتنی بر خرماست و کشت سایر محصولات به صورت تلفیقی و در فصول مختلف سال متفاوت است. به طور مثال در یک زمین کشاورزی علاوه بر نخل که کشت اصلیست برنج ، یونجه ، شبدر ،باقلا و شنبلیله نیز کشت می شود.

اگر چه حدود بیست سال شهرستان نیکشهر و استان سیستان و بلوچستان درگیر خشکسالی بود و خسارات جبران ناپذیری به بخش کشاورزی وارد شد اما نوای کشت برنج با بارش های دو سال اخیر شور و شوقی وصف ناپذیر را به اراضی کشاورزی در نیکشهر برگرداند.

آب مورد نیاز برای کشت برنج در جنوب سیستان بلوچستان توسط قنوات تامین می شود و اراضی تحت پوشش این قنوات مشخص و میزان آب هر زمین نیز تعیین شده است و به همین دلیل میزان کشت و نوع محصول به میزان آبدهی قنوات وابسته است و در شرایط ترسالی اراضی تا دو بار الی سه بار زیر کشت برنج می روند.

مدیر جهاد کشاورزی نیکشهر به خبرنگار به ما می گوید : اراضی مستعد برای کشت برنج در شهرستان نیکشهر٣۵٠٠ هکتار می باشد که با توجه به بارندگی های قابل توجه دو سال اخیر ۸۵۰ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان کشت برنج اختصاص یافته است.

او  با اشاره به اینکه در شهرستان نیکشهر امکان کشت و برداشت دو نوبت برنج در یک قطعه زمین در یک سال زراعی وجود دارد، گفت: مرحله نخست کشت برنج از بهمن آغاز می‌شود و اسفند ماه زمان انتقال نشاء به زمین اصلیست و زمان برداشت آن نیمه‌ی نخست خردادماه انجام می‌شود و در کشت دوم زمان خزانه‌گیری از نیمه‌ی دوم خرداد ماه تا نیمه‌ی نخست تیرماه و زمان انتقال نشا به زمین اصلی از نیمه‌ی دوم تیرماه تا نیمه‌ی دوم مردادماه و زمان برداشت از اواخر شهریور آغاز و تا اول مهرماه انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی نیکشهر افزود: در کشت نخست ارقام پرمحصول و اصلاح شده با طول دوره‌ی رشد ۸۵ تا ۹۵ روز شامل شفق، شیرودی، ندا و نعمت با متوسط عملکرد ۵۵۰۰ کیلوگرم در هکتار و در کشت دوم ارقام محلی با طول دوره‌ی رشد ۱۱۰ تا ۱۳۰ روز شامل صدری، چمپا و سیاه با متوسط عملکرد ۲۳۰۰ کیلوگرم در هکتار صورت می پذیرد.

او  پیش‌بینی کرد: تا پایان فصل برداشت بیش از ۳۵۰۰ تن شلتوک برداشت شود و بیشتر محصول برداشت شده در سطح شهرستان نیکشهر مصرف و مازاد آن به شهرستان‌های هم‌جوار ارسال می‌شود.

حبیب رئیسی تصریح کرد: ۱۲۷۰ نفر در کار کاشت داشت و برداشت برنج در سطح شهرستان نیکشهر مشغول فعالیت هستند.