مدیر کل شیلات آب‌های ساحلی سیستان و بلوچستان گفت: مرحله دوم برداشت میگو از ۱۲ تیر آغاز شد و تا نیمه اول مرداد ادامه دارد.


به گزارش سنت نیوز، هدایت الله میرمرادزهی اظهار کرد: سطح کشت میگو نسبت به پارسال ۳۰۰ هکتار افزایش داشته است.
وی افزود: در این سطح کشت هزار و ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و سه هزار و ۶۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول فعالیت هستند.
وی بیان کرد: میگوی برداشت شده از این سواحل علاوه بر مصرف در داخل استان به کشور‌های همسایه و استان‌های مختلف صادر می‌شود.