مبرا، نماینده نهاد ریاست جمهوری با هدف بررسی وضعیت پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری به شهرستان سراوان سفر کرد .


به گزارش سنت نیوز، نماینده نهاد ریاست جمهوری از پروژه های راه سازی بخش بم پشت، سد ماشکید سفلی، بیمارستان جدید ۲۰۰ تختخوابی و مجتمع های آبرسانی بازدید بعمل آورد .
نارویی فرماندار سراوان در این بازدید پروژه های سد ماشکید سفلی، راه سازی، انتقال خط ۶۳ به بخش بم پشت، مجتمع های آبرسانی، پروژه های بهداشت و درمان، بیمارستان در حال احداث و … را از پروژه های مهم و دستاوردهای دولت در شهرستان سراوان برشمرد .
نارویی با بیان این موضوع که مردم شهرستان های سراوان، سیب و سوران و مهرستان از جمله شهروندان کشور بودند که با بالاترین رای به دکتر روحانی، انتظار دارند تا بخشی از مشکلات آنها مرتفع گردد .
وی در همین راستا پروژه های مذکور را برای شهرستان اساسی و حیاتی دانست و ضرورت بهره برداری آنها را منوط به تأمین اعتبارات بیان نمود .
فرماندار سراوان با بیان اهمیت پروژه سد ماشکید، تصریح کرد: پروژه مذکور با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به لحاظ اهمیت و ساختار و به ثمر نشستن آن تأثیرات قابل توجهی برای منطقه خواهد داشت و آب شرب جمعیت ۱۲۰ هزار نفری مسیر پروژه بستگی به راه اندازی این مهم دارد .
وی در همین راستا تأمین آب شرب شهرستان، توسعه کشاورزی، جلوگیری از حجم قابل ملاحظه رون آب ها و … را از اهداف مهم پروژه سد ماشکید سفلی برشمرد .
نارویی همچنین راه اندازی فرودگاه، ارتقا مجتمع آموزش عالی به دانشگاه، تبدیل بازارچه مرزی کوهک به پایانه و گمرک و مرز رسمی و تسریع در احداث باند دوم جاده سراوان خاش را دیگر ضروریات شهرستان برشمرد .
عالیترین مقام دولت در شهرستان سراوان با بیان پیشرفت ۸۷ درصدی بیمارستان جدید ۲۰۰ تختخوابی شهرستان، گفت: لازم است تسریع در اختصاص اعتبارات صورت پذیرد.