هیأت امور دینی ترکیه در حال مطالعه و بررسی تأسیس دانشگاهی اسلامی بین‌المللی مشابه دانشگاه الأزهر در شهر استانبول است.

به گزارش سنت نیوز به نقل از تعلیم وب، هیأت امور دینی ترکیه در حال مطالعه و بررسی تأسیس دانشگاهی اسلامی بین‌المللی مشابه دانشگاه الأزهر در شهر استانبول است.بنا به گزارش المختصر للأخبار، این مطلب را رئیس هیأت امور دینی ترکیه دکتر «محمد گورماز» در کنفرانس مطبوعاتی خود در محل ادارەی حج ترکیه، در مکه‌ی مکرمه اظهار داشت.

n_72418_1-626x330

دکتر گورماز بیان داشت که: «این دانشگاه برای بشریت اهمیت دارد و علمایی که از این دانشگاه درس فرا می‌گیرند در خدمت امت قرار خواهند گرفت و منشأ مشکلات نخواهند شد، بلکه برای مشکلات راه‌حلهایی را می‌یابند.»
بنابر گزارش روزنامه «ینی شفق» ترکیه، گورماز افزود: «ریاست هیأت امور دینی ترکیه با توافقنامه‌ های دو جانبه‌ای که داشته است تعدادی دانشکده در کشورهای مختلف راەاندازی نموده است و اکنون قصد دارد این دانشکده‌ها را در زیر سقف واحدی در این دانشگاه که طرح تأسیس آن را داریم گرد آورد، و برنامه داریم که برنامه‌های درسی آن به زبانهای انگلیسی، عربی و فارسی ارائه شود.»
دکتر گورماز تأکید کرد که این دانشگاه جایگزینی برای الأزهر شریف در مصر نخواهد بود، بلکه فعالیت‌ها و تلاشهایی همسو با آن در جهت روشنگری خواهد داشت.