اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری افغانستان، می‌گوید قصد دارد اجرای ماستر پلان (برنامه توسعه شهری)کابل را به مناقصه بین المللی بگذارد.

به گزارش سنت نیوز به نقل از بی بی سی، رئیس جمهوری افغانستان، عصر جمعه ۲۴ سنبله/مهر در دیدار با شماری از فعالان جامعه مدنی و مسئولان شهرداری کابل گفت این شهر در وضعیت کنونی، پاسخگوی نیازهای مدرن نیست و به یک طرح اساسی نیاز دارد.

به گفته آقای احمدزی، قرار است در روزهای آینده کمیسیونی ایجاد شود تا بر اساس معیارهای مشخص، افرادی را به رئیس جمهوری پیشنهاد کند تا از میان آنها، شهردار کابل انتخاب شود.

رئیس جمهوری افغانستان گفت که بر اساس برنامه قرار است تا دو سال دیگر، انتخابات شهرداری‌ها برگزار شود؛ اما پیش از آن، باید کمیسیونی با حضور اعضای جامعه مدنی، بخش خصوصی و نهادهای ذیربط ایجاد شود تا معیارهای لازم برای انتخاب شهردار مشخص کند.

بحث شهروندی

این کمیسیون، به گفته اشرف غنی احمدزی، همچنین وظیفه خواهد داشت تا ایجاد بحث سراسری و مردمی در کابل، “۵ تا ۱۰ مشکل اساسی” پایتخت طبقه بندی شود.

براساس گفته‌های آقای احمدزی، در نتیجه “بحث‌ شهروندی”، باید چارچوب یک نهاد پاسخگو تا دوسال آینده ایجاد شود تا انتخابات شهرداری برگزار شود.

رئیس جمهوری افغانستان گفت که بر اساس امتیازهایی که مردم به عملکرد شهرداری در خیابان، ناحیه و شهر می‌دهند، برای شهرداری کارنامه داده شود تا به این وسیله، دولت از خواسته‌های مردم و نگاه آنها به عملکرد شهرداری آگاه شود.

اشرف غنی احمدزی از این کمیسیون که قرار است ایجاد شود خواست تا یک مطالعه اجرایی بر روی مدل‌های موفق بین‌المللی انجام دهد و با درنظرداشت واقعیت های عینی، پیشنهاد جامعی برای بهبود بنیادین شهر کابل، به رئیس جمهوری ارائه شود.

آمار دقیق از جمعیت شهر کابل بدست نیست اما برآوردهای غیر رسمی جمعیت این شهر را زیر ۶ میلیون گفته اند.