همایش یک روزەی مدیران جماعت در ایرانشهر برگزار شد.

به گزارش سنت نیوز به نقل از اصلاح وب؛ به همت و ابتکار معاونت دانشجویی جماعت در استان سیستان و بلوچستان همایشی در شهرستان ایرانشهر تحت عنوان «کارگاه مدیریتی معاونتهای دانشجویی، تربیتی و روابط عمومی» با طرح مباحثی در حوزه‌ی مدیریت در جماعت  با حضور مدرّس مدیریت در دانشگاە، «رئوف آذری»  در ۲ آبان ماه در این شهرستان برگزار شد.

آذری در خلال ارایەی کارگاه، مطالب خویش را در مورد مدیریت کار جمعی مستلزمات بودن در جماعت به منظور انگیزه بخشی، ارایه کرد و با درگیر کردن شرکت‌کنندگان در مباحث و به چالش کشیدن مدیران جوی آکنده از نشاط در طی زمان برگزاری همایش فراهم کرد.

islahweb_13015_1414578486_1

وی با تعریفی از جماعت و عضو و اشاره به اصول هشتگانەی راهبردی جماعت به چگونگی مدیریت در چنین جمعی پرداخت و به سیر پروسەی مدیریتی، مدیریت برخود، مدیریت بر جامعه و مدیریت بر محیط اشاره کرد.

islahweb_13015_1414578486_0

وی با تأکید بر نقش مهم عشق، اخوت، محبت و تصمیم‌سازی در مدیران جماعت، آنان را از عوامل اصلی کنار هم نگه داشتن اعضا از نوع سازمانهای داوطلبانه برشمرد.

همایش در محیطی آکنده از فضای همدلی وهمراهی تا ساعتی بعد از مغرب ادامه و به پایان رسید.