بریتانیا آخرین پایگاه نظامی خود را در هلمند به نیروهای امنیتی افغان واگذاری کرد.

به گزارش سنت نیوز به نقل از بی بی سی، همزمان با واگذاری پایگاه نظامی باسشن (باستیون) در هلمند به نیروهای افغان، پایگاه آمریکایی لیدرنک که در کنار پایگاه نظامی باسشن است نیز به سربازان افغان تحویل داده شد.

نیروهای رزمی بریتانیا در سیزده سال گذشته پس از سقوط گروه طالبان در افغانستان حضور داشته اند و پایگاه نظامی باسشن هلمند از سال ۲۰۰۶ به این سو به عنوان پایگاه اصلی آنان یاد می شد. نیروهای بریتانیایی در نبرد ضد هراس افگنی در افغانستان ۴۵۳ سرباز تلفات داده اند.

این در حالی است که تفنگداران دریایی آمریکا نیز با واگذاری پایگاه لیدرنک به نیروهای امنیتی افغان به فعالیت رزمی خود در افغانستان خاتمه داد. آمریکا در نبرد با شورشیان در افغانستان تا حالا ۲۳۴۹ نظامی خود را از دست داده است.

پایگاه نظامی باسشن بریتانیا در هلمند از بزرگترین پایگاه های خارجی با فرودگاه مجهز نظامی و بیمارستان است که در سال ۲۰۰۹ ده هزار سرباز بریتانیایی در آن مستقر بودند.

قرار است تا پایان امسال کل نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و انتظار می‌رود تعداد کمی از نیروهای بریتانیایی برای مشورت دهی و کمک به سربازان افغان در یکی از آکادمی های نظامی در کابل، پایتخت افغانستان باقی بمانند.

جاناتان بل، خبرنگار امور دفاعی بی‌بی‌سی در هلمند می‌گوید که پایین شدن پرچم بریتانیا پس از هشت سال برای آخرین بار، دست کم برای بریتانیایی ها به این معنی است که دیگر جنگ این کشور در افغانستان پایان یافته است.

او می‌گوید که در مراسم واگذاری پایگاه بریتانیایی باسشن و پایگاه آمریکایی لیدرنک آمریکایی به نیروهای امنیتی افغان، سربازان هر سه کشور به رسم تعظیم کنار هم قرار گرفته بودند و سرود ملی هر سه کشور نواخته شد.

از سال ۲۰۰۱ تا حالا بیش از ۱۴۰ هزار نیروی بریتانیایی در افغانستان ماموریت اجرا کرده اند. جنگ افغانستان برای بریتانیا ۱۹ میلیارد پوند هزینه برداشته است. سال ۲۰۰۹ برای سربازان بریتانیایی با ۱۰۸ تلفات، خونین ترین سال بود. قرار است ۵۰۰ عضور سرویس خدماتی بریتانیا برای مشورت دهی به نیروهای افغان پس از ۲۰۱۴ در افغانستان حضور داشته باشند.

باسشن در هلمند بزرگترین پایگاه نظامی است که بریتانیا پس از جنگ دوم جهانی در خارج از بریتانیا ساخته

نیروهای امنیتی افغان در حالی مسئولیت های امنیتی کشور خود را پس از حدود سیزده سال نبرد با شورشیان به عهده می‌گیرند که تهدیدها علیه سربازان افغان پیوسته رو به افزایش بوده و تنها در هفت ماه اول سال جاری بیش از چهار هزار سرباز افغان کشته شده اند.

تعداد تلفات ارتش افغانستان در ده سال گذشته نیز نزدیک به هفت هزار سرباز و افسر بوده که هر سال در حال افزایش بوده است.

کرس پری، از طراحان برنامه حضور نیروهای بریتانیایی در افغانستان به بی‌بی‌سی گفته که سهم گیری بریتانیا در نبرد با شورشیان در افغانستان “ارزش خودش را داشته است.” او می‌گوید که نیروهای امنیتی افغان نیرومندتر شده و کشور بیشتر ثبات پیدا کرده است.

سال ۲۰۱۵ برای نیروهای امنیتی افغان، سال آزمون خواهد بود چون این نیروها برای اولین بار باید به تنهایی با شورشیان بجنگند. این در حالی است که این نیروها همچنان از نداشتن تجهیزات پیشرفته نظامی و جنگ افزارهای سنگین شکایت دارند.