فوری/

به گزارش سنت نیوز؛ پس از به شهادت رسیدن حاج قاسم سلیمانی و تعدادی از یارانش در جبهه مقاومت در کشور عراق تمامی شخصیت های و جنبش های مبارزه با استعمار در جهان اسلام خشم و انزجار خویش را اعلام نمودند جنبش طالبان افغانستان نیز در پی انتشار پیانیه ای این ترور ناجوانمردانه آمریکا را محکوم نمود.