عضو دفتر سیاسی حماس گفت، مقاومت فلسطین به تلاش برای به اسارت در آوردن نظامیان صهیونیست برای مبادله آنان با اسرای فلسطینی در زندان های این رژیم ادامه خواهد داد.

به گزارش سنت نیوز، “خلیل الحیه” این سخنان را در تظاهراتی که توسط گروه های ملی و اسلامی مقابل دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهر غزه به مناسبت روز اسیر فلسطینی برگزار شد، بیان کرد.
وی افزود: به دشمن صهیونیستی می گوییم شما هدف ما و مقاومت ما هستید، با شما می جنگیم تا بیرونتان کنیم و هر کسی را که بتوانیم از شما اسیر می کنیم تا قهرمانانمان را از زندان آزاد کنیم.
الحیه ادامه داد: مردان، زنان و کودکان ما به ربودن نظامیان و شهرک نشینان شما در هر مکان می اندیشند، این حق ماست چون وسیله دیگری برای آزادی قهرمانانمان نداریم و این دشمن صهیونیستی است که مسوول این امر است.
وی گفت: به اسرایمان می گوییم مطمئن باشید که مقاومت فلسطین با تمام گروه هایش به ویژه گردان های قسام (شاخه نظامی حماس) قادر است شما را آزاد کند همانگونه که برادران شما را در توافق “وفاداری آزادگان” در سال ۲۰۱۲ آزاد کرد.

عضو دفتر سیاسی حماس خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی بر اساس توافق مبادله با حماس ناچار شد هزار اسیر فلسطینی را در مقابل “گلعاد شالیت” که در تابستان ۲۰۰۶ اسیر شده بود، آزاد کند.
“احمد المدلل” از رهبران جنبش جهاد اسلامی نیز گفت: آزادی اسرا از زندان های صهیونیستی از اولویت های مقاومت است.
شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی به اسارت در آوردن نظامیان صهیونیست و مبادله آنان با اسرای فلسطینی را خواستار شدند.

منبع: سنی دیلی