فرماندار شهرستان زاهدان گفت: مدتی است که طرح ضربتی گاز رسانی به شهر زاهدان در حال اجراست و از اینرو تمامی مدارس دولتی و غیر دولتی که در مناطقی که از نعمت گاز برخوردا شده اند قراردارند بایستی نسبت به اجرای گازکشی و تکمیل تاسیسات داخلی مدارس تا ابتدای آبان ماه اقدام نمایند و تاکنون این کار در ۲۰ مدرسه انجام و بزودی گاز دار می شوند.

به گزارش سنت نیوز، ابوذر مهدی نخعی در جلسه مشترک شورای آموزش وپرورش و شورای هماهنگی ترافیک شهرستان زاهدان افزود: در این جلسه مقرر شد وضعیت ایمنی و استاندارد سازی کلیه مدارس شهرستان تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید بررسی و نواقص موجود بخصوص در شبکه برق رسانی مدارس بر طرف شود و به مدیران مدارس و مراکز آموزشی نحوه مصرف درست و صرفه جویی در مصرف انرژی بخصوص برق آموزش داده شود.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: با توجه به اهمیت جذب بازماندگان از تحصیل و نیاز به توجه ویژه به ایجاد و ساخت مراکز آموزشی در مناطق حاشیه ای شهر زاهدان، ساخت چندین مدرسه در این مناطق با همکاری دولت و خیرین در دستور کار قرار دارد که سه مدرسه ۱۲ کلاسه با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان تا ابتدای سال تحصیلی جدید در مناطق کمتر برخوردار شهر تکمیل و افتتاح می گردد.
ابوذر مهدی نخعی در پایان با توجه به نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس و ایجاد ترافیک در برخی مناطق پر تردد شهر  از شناور شدن ساعت شروع و تعطیلی مدارس پایه ابتدایی در این مناطق تا ۳۰ دقیقه تاخیر خبر داد.