رئیس اداره برق چابهار گفت: ۳۰۰ میلیارد ریال بودجه آماده و در دسترس برای ساماندهی کمب چابهار تخصیص یافته است که به صورت متقابل با ساماندهی و بازگشایی معابر برق رسانی انجام می شود.

به گزارش سنت نیوز، محمود رضا اکبری اذعان کرد: در حال حاضر کمب چابهار در قسمت های مختلفی از شبکه قدیمی و عنکبوتی برق برخوردار است که علاوه بر عدم برق رسانی ضعیف مشکلاتی را برای اهالی و اداره برق این شهرستان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به توسعه شبکه برق در کمب افزود: در حال حاضر توسعه شبکه برق برای مسیرهایی که بازگشایی شده اند در دست اجرا می باشد و در این خصوص کمبود بودجه نداریم.
رئیس اداره برق چابهار ادامه داد: بعد از اینکه تجهیز شبکه برق جدید و استاندارد در معابر کمب انجام شد بلافاصله شبکه درهم تنیده برق قدیمی جمع آوری می شود.
وی برق رسانی به همه محدوده کمب چابهار را مستلزم بازگشایی معابر و تائید اداره راه و شهرسازی دانست و خاطرنشان کرد: فعلا معابر بازگشایی شده توسط اداره برق چابهار برقرسانی و تجهیز خواهند شد و بعد از بازگشایی معابر جدید نسبت به اجرای عملیات نصب کنتور و کابل کشی در محدوده های جدید اقدام می شود.