به گزارش سنت نیوزٰ، از آغاز ترم مهر سال تحصیلی ۹۴-۹۵ دو واحد درس زبان بلوچی در دانشگاه سیستان و بلوچستان تدریس خواهد شد.

به گزارش سنت نیوزٰ، از آغاز ترم مهر سال تحصیلی ۹۴-۹۵ دو واحد درس زبان بلوچی در دانشگاه سیستان و بلوچستان تدریس خواهد شد.

بنا به اخبار رسیده با توجه به پیگیری های استاندار سیستان و بلوچستان و  دیگر مدیران مربوطه این امر محقق شده است

همچنین ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز تدریس دو واحد درسی زبان بلوچی را از آغاز ترم آینده را در این دانشگاه تایید کرده اند.

قابل ذکر است که زبان بلوچی از خانواده زبانهای ایرانی و از ریشه هند و اروپایی میباشد که با لهجه های فراوانی استعمال می شود. بلوچی خود زبانی مجزاء میباشد. فرهنگ لغت، کتاب، مجله و ماهنامه های فراوانی به همراه هزاران شعر و ادبیات زبان بلوچی وجود دارد.

آقایان “لانگ ورت دیمز” و “میرمحمد سردارخان بلوچ” که از محققین در باره زبان بلوچی می باشند نیز هردو معتقدند که زبان بلوچى جزءِ خانواده زبانهاى آشورى و کلدانى بوده و با آنها پیوند و بافت ناگسستنى دارد اما برعکس نظر این دو محقق، “میرشیرمحمدمرى”، “سید ظهور شاه هاشمى” و “جان محمد دشتى” زبان بلوچى را شاخه‏اى از زبانهاى آریایى مى‏دانند، البته نظریات هردو گروه در میان محققان و مؤلفان و عامه مردم مورد قبول مى‏باشد