در جلسه کمیسیون فاقدین شناسنامه استان بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های این افراد تأکید کرد


به گزارش سنت نیوز، امروز دومین جلسه کمیسیون فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین شورای تامین استان سیستان و بلوچستان به ریاست محمدهادی مرعشی معاون امنیتی و انتظامی استاندار و سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی در استانداری برگزار شد.
محمدهادی مرعشی اظهار داشت: رسیدگی به پرونده های حوزه فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین باید در بازه زمانی مشخص انجام شود تا رضایت مردم را به دنبال داشته باشد.
وی تاکید کرد: فرمانداری‌ها جلسات رسیدگی به فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین را به صورت فوق‌العاده برگزار نمایند تا در این امر تسریع شود.
همچنین در این جلسه مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری و دبیر کمیسیون فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین شورای تامین استان اظهار داشت: پیگیری پرونده های فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین تنها به حوزه سیاسی و فرمانداری‌ها برنمی گردد بلکه موضوعی است که همه ارگان‌های مختلف امنیتی و قضایی را در بر می گیرد.
وی افزود: تاکنون بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ پرونده رسیدگی و بالغ بر ۲۶ هزار سند سجلی صادر شده که نشان دهنده تلاش و اهتمام دستگاه‌های متولی در این بحث است.
کوثری ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر ۳ هزار پرونده در حوزه فاقدین شناسنامه مشکوک التابعین وجود دارد که با برنامه‌ریزی لازم و جدول زمانبندی نسبت به رسیدگی آنها در شورای تامین اقدام خواهد شد.