به گزارش سنت نیوز، تعطیلی های استان سیستان و بلوچستان جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیلی تمامی مدارس استان تا پایان هفته تعطیلی تمامی کلاس های درس دانشگاه های استان تا پایان هفته تعطیلی کلاس های تئوری و کارآموزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تا پایان ماه تعطیلی تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه توانبخشی […]

به گزارش سنت نیوز، تعطیلی های استان سیستان و بلوچستان جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

تعطیلی تمامی مدارس استان تا پایان هفته

تعطیلی تمامی کلاس های درس دانشگاه های استان تا پایان هفته

تعطیلی کلاس های تئوری و کارآموزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تا پایان ماه

تعطیلی تمامی مهدهای کودک و مراکز روزانه توانبخشی تحت نظارت بهزیستی در سطح استان تا پایان هفته

تعطیلی تمامی کتابخانه های عمومی استان تا پایان هفته

تعطیلی کارگا‌ه‌های آموزشی فنی وحرفه ای بخش خصوصی و دولتی استان تا پایان هفته