به گزارش سنت نیوز به نقل از پایگاه خبری روسیا الیوم؛ در پی صدور فتوایی نادر در مراکش، وزارت دادگستری این کشور برای نخستین بار در تاریخ اسلام مجوز تأسیس دفتر ازدواج و طلاق و سردفتری، این امر را به زنان واگذار کرد. در آزمونی که این وزارت برای اعطای مجوز سردفتری ازدواج و طلاق […]


به گزارش سنت نیوز به نقل از پایگاه خبری روسیا الیوم؛ در پی صدور فتوایی نادر در مراکش، وزارت دادگستری این کشور برای نخستین بار در تاریخ اسلام مجوز تأسیس دفتر ازدواج و طلاق و سردفتری، این امر را به زنان واگذار کرد.
در آزمونی که این وزارت برای اعطای مجوز سردفتری ازدواج و طلاق برگزار کرده بود، برای نخستین بار زنان نیز شرکت کردند و طبق اعلام این وزارت، ۴۰ درصد از شرکت­‌کنندگان زن بودند.
وزارت دادگستری مراکش با اعلام اینکه ۳۸ درصد از زنان شرکت‌­کننده در این آزمون موفق به اخذ مجوز شدند، این رویداد را یک اتفاق تاریخی دانست.
یادآور می‌­شود، عنوان سردفتری ازدواج و طلاق در طول تاریخ اسلام به مردان اختصاص داشته است.