تیم کشور کامرون در غرب آفریقا نماینده یک آکادمی فوتبال برای بی خانمان ها، کودکان یتیم و جوانان فقیر است. در سفر به دبی برای تمرین در اردوگاه های آموزشی کل تیم تحت تأثیر صلح و آرامش در اسلام قرار گرفته اند.

به گزارش سنت نیوز به نقل از دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، طبق گزارش ها تمام ۲۳ بازیکن فوتبال کامرون در دبی به اسلام روی آورده اند.

۴

هیچ یک از ۲۳ فوتبالیست جوان کامرونی تصور نمی کرده اند که سفرشان به دبی به طور شگفت آوری پایان یابد و به روی آوردن آن ها به اسلام منجر شود. این شگفت انگیز است که در زمانی که بسیاری از افراد فقط می خواهند بازی کنند و از آن لذت ببرند این مردان جوان در جستجوی ایمان و روشنگری بوده اند. یکی از مقامات مراکز اسلامی در شهر دبی اظهار داشته است که این اولین بار است که تعداد زیادی از افراد از یک گروه تمایل به روی آوردن به اسلام داشته اند. این تیم از کشور کامرون در غرب آفریقا نماینده یک آکادمی فوتبال برای بی خانمان ها، کودکان یتیم و جوانان فقیر است. در سفر به دبی برای تمرین در اردوگاه های آموزشی کل تیم تحت تأثیر صلح و آرامش در اسلام قرار گرفته اند. علاوه بر این، آن ها تحت تاثیر رفتار و محبت بازیکنان مسلمان قرار گرفته اند اما بیشتر از همه آن ها تحت تأثیر احترام و مهربانی که دریافت کرده اند قرار گرفته اند. این بازیکنان ابراز علاقه خود نسبت به اسلام را به میزبان خود و مربی تیم اعلام کرده اند و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اسلام به یک مرکز اسلامی در دبی رفته اند و سپس به کشور خود بازگشته اند.

EntireFootball-Team-Finds-Islam-in-Dubai

تیم ملی کامرون آخرین گروهی بوده است که در این مرکز اسلامی به دین اسلام روی آورده است. این مرکز اسلامی برنامه هایی را برای غیر مسلمانان و مسلمانان جدید سازمان دهی می کند تا پیام معتبر اسلام را به عنوان یک دین برای همه معرفی نماید. این اتفاق در مدارس، مراکز خرید و باشگاه های فرهنگی نیز رخ می دهد.