۱۰۰ روستای سیستان و بلوچستان تا پایان امسال از خدمات اینترنت پر سرعت بهره مند می شوند.


به گزارش سنت نیوز، مدیر مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان گفت : با هدف افزایش دسترسی روستائیان به امکانات مخابراتی مطلوب تر ۷۰۰ روستای استان در یکسال گذشته از تلفن همراه روستایی به همراه اول تبدیل وضعیت شدند.
رضایی افزود : برای تامین نیاز روز افزون مردم به استفاده از خدمات دولت الکترونیک و سرعت بخشیدن به فعالیتهای خدماتی ، تعویض سیم های مسی تلفن ثابت با فیبر نوری نیز در شهرهای استان آغاز شده است.
وی گفت : تمامی شهرهای سیستان و بلوچستان به فناوری نسل چهار و نیم ارتباطات مجهز شده اند و نسل پنج ارتباطات که نسل باند پهن هاست هم تا سال ۲۰۲۰ در استان راه اندازی می شود.
مدیر مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان گفت : در این استان ۲ میلیون مشترک تلفن همراه اول و ۵۰۰ هزار مشترک تلفن ثابت هستند.