توسعه نیروگاههای برق سیستان و بلوچستان در اولویت وزارت نیرو قرار دارد.

به گزارش سنت نیوز، مدیر عامل شرکت توانیر کشور با بیان این مطلب در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، گفت: احداث ۴ نیروگاه حرارتی، انتقال ۴۰۰ کیلووات برق از کرمان به زاهدان و احداث یک نیروگاه بادی در شمال این استان در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.
متولی زاده افزود: با بهره برداری از این طرحها بیش از ۲ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق سیستان و بلوچستان افزوده می شود و برق تولیدی این استان به بیش از ۳ هزار مگاوات می رسد.
وی با اشاره به نیروی باد و خورشید در استان، گفت: سیستان و بلوچستان با داشتن این ۲ نیروی طبیعی تجدیدپذیر، قابلیت زیادی برای تولید و صادرات برق به کشورهای همسایه دارد.
در این مراسم پرندمطلق به عنوان مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان معرفی و از خدمات جاهد مدیرعامل سابق قدردانی شد.