مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش با اشاره به افزایش۲تنی عسل تولید امسال نسبت به سال گذشته گفت: امسال بیش از ٧ تن عسل در این شهرستان تولید شده است .

به گزارش سنت نیوز ، گفت: درحال حاضر۶۴۱کلنی کندو در شهرستان موجود است  که بومی منطقه  می باشند و عموما در فصل های بهار وتابستان برخی از پرورش دهندگان زنبور برای بهره مندی از گل وگیاه منطقه به این شهرستان کوچ می‌کنند.

کمالی با اشاره به مرغوبیت عسل تولیدی شهرستان خاش تصریح کرد تنوع گیاهان دارویی، مرتعی، زراعی و باغی سبب شده عسل تولیدی خاش شهرت خاصی پیدا کند.

او ادامه داد: در حال۱۴نفر در پرورش زنبور عسل شهرستان خاش مشغول فعالیت می‌باشند.

با توجه به اقلیم مناسب و پوشش گیاهی دارویی و مرتعی شهرستان خاش سبب شده عسل طبیعی آن دربازار مشتریان خاص خود را داشته باشد .