با توجه به روند کند صدور کارت هوشمند سوخت در سال گذشته، رفع مشکل در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری صدور کارت سوخت آغاز شد.

به گزارش سنت نیوز، محمد محبی؛ دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان وبلوچستان :
با توجه به روند کند صدور کارت هوشمند سوخت در سال گذشته، رفع مشکل در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری صدور کارت سوخت آغاز شد.
در این خصوص در سیستان وبلوچستان تعداد زیادی مراجعه کردند و بیشترین آنها افرادی بودند که کارت سوخت خودروی شان در قالب طرح کدینگ دچار مشکل شده بود اما با پیگیری های لازم و تایید اطلاعات استخراجی خودرو، کدینگ آنها به صورت متمرکز از سوی سامانه هوشمند مرکز اعمال خواهد شد.
از زمان اجرای این طرح تاکنون صاحبان بالغ بر ۶هزار خودرو در کلیه شهرستان های استان به تیم های بازرسی و نظارت فرمانداری ها و محل های تعیین شده مراجعه کرده اند که در اسرع وقت کار کدینگ این کارت ها نیز انجام خواهد شد.
برای خودروهای جدید در سیستان وبلوچستان نیز کارت سوخت به صورت خودکار کدینگ شده و فعال تحویل آنها می شود و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.