مجلس علمی عین العلوم گشت، جدول سالانه اوقات شرعی تهران برای اهل سنت را تهیه نموده است.

به گزارش سنت نیوز به نقل از سنت آنلاین،

۲۲۲۲۲۲۲۲-۳۰۰x224

مجلس علمی عین العلوم گشت، جدول سالانه اوقات شرعی تهران برای اهل سنت را تهیه نموده است.

۸۹۶۳۸۹۶۳