جلسه هم اندیشی و تبادل نظر با منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و مدیران حوزه اقتصادی دستگاه های اجرای استان برگزار گردید

به گزارش سنت نیوز، جلسه هم اندیشی و تبادل نظر با منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و مدیران حوزه اقتصادی دستگاه های اجرای استان برگزار گردید.
در این جلسه وضع موجود زیر بخش های مختلف حوزه اقتصادی استان ترسیم و در خصوص رویکردها و برنامه های استان در سال جهش تولید تبادل نظر گردید.
اقتصاد مرز، بازارچه های مرزی، قاچاق کالا از مرزهای استان، واردات دام، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان از جمله موارد مطرح شده در جلسه بود.
همچنین بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تولید در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن جهت رونق بخش های مذکور و حرکت استان به سمت جهش تولید در بخش های مذکور مورد بحث قرار گرفت.
از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه، موضوعات محیط زیست استان و بررسی آخرین وضعیت تالاب ها و مناطق حفاظت شده استان و مقابله با پدیده ریز گردها و فرسایش خاک در استان و اقدامات صورت گرفته در این خصوص و مباحث آبخیز داری استان بود.